Tagóvodavezetői állást hirdet a dunakömlődi óvoda

Pályázatot hirdet a Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája, tagóvodavezető óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2022. augusztus 22-től 2025. augusztus 31.–ig tartó, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. A pályázathoz szükséges feltételek: főiskola és szakvizsgázott óvodapedagógusi végzettség. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Adrienn nyújt, a 0675/830-167-es telefonszámon.  A pályázatokat postai úton az óvoda címére való megküldésével, vagy elektronikus úton Molnár Adrienn részére, a napsugar@paks.hu e-mail címre várják. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 12. További információ a napsugarovi.paks.hu honlapon található.