Új korlátozások érvényesek a piacra

Paks város polgármestereként Szabó Péter a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a Csimbó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által fenntartott és üzemeltetett önkormányzati tulajdonú területen működő Paksi Piac vonatkozásában felkérte az üzemeltetőt, hogy az üzemeltetés során 2020. május 7-től a korábbi határozattal elrendelt korlátozások helyett kizárólag az alábbi korlátozásokat alkalmazza:
Az új koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet hatályának fennállása alatt a Paksi Piacon a kereskedelmi tevékenységet csak azok az eladók folytathatják, akik helybiztosítási szerződéssel rendelkeznek.