Átadták a Segítő kéz kitüntetést

Ferenczi Jánosnénak szólt a taps a Szociális Munka Napján. A városi ünnepségen került sor a Segítő kéz kitüntetés átadására. A város nevében Szabó Péter polgármester köszöntötte a város intézményeiben ápolóként, szociális munkásként, szociális gondozóként, családsegítőként, az idősgondozás, a család és gyermekvédelem, kisgyermekgondozás, hajléktalan ellátás, fogyatékkal élők ellátása területén munkát végző dolgozókat.

Szabó Péter

A Segítő kéz kitüntetésben azok részesülhetnek, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához. A díjat kétévente ítéli oda Paks város testülete, idén Ferenczi Jánosnénak ítélték oda, aki örömmel vette át az Erzsébet Nagy Szállodában. A kitüntetésben a Paksi Kistérségi Szociális Központ Idősek és Fogyatékkal élők Nappali ellátójának munkatársa részesült. aki mindennapi munkáját mindig nagy szívvel és odafigyeléssel végezte.

Ferenczi Jánosné