Lakossági pályázatot írt ki a paksi önkormányzat

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet az idei helyi útépítési és közműfejlesztési beruházások támogatására. A pályázat célja az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásával, önkormányzati beruházásban a közforgalom számára megnyitott közutak, továbbá csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz, szennyvíz-közművek és közvilágítás kiépítése. Megvalósult beruházásra támogatás nem adható. Pályázhatnak az érintett ingatlanok tulajdonosai. A pályázatokat e célra rendszeresített űrlapon kell benyújtani 2 példányban a Paksi Polgármesteri Hivatalban. A pályázatot június 30. 10.00 óráig lehet benyújtani 2 példányban a Hivatal Műszaki Osztályán. A jelentkezési adatlap és a pályázati kiírás ugyanitt kérhető vagy letölthető a www.paks.hu weboldalról.