Bizonyos feltételekkel szállítják csak el a háztartásokban keletkező salakot és hamut

Tájékoztatót tett közzé Paks Város Önkormányzata a lakossági salak és hamu elszállításával kapcsolatosan. A természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását a szemétszállítási társaság akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza. Sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu. A háztartásban keletkező kis mennyiségű hamu a kommunális gyűjtőedénybe helyezhető, de csak és kizárólag kihűlt állapotban, bezsákolva és összekötve. A kuka ürítésekor a hamu a kis mennyiséget meghaladó mértékben szálló porként jelentkezhet, mely veszélyezteti a dolgozók egészségét, ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve. Amennyiben a személyzet a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja. Javasolják továbbá az ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, ami akár a komposztba is hasznosítható.