Bérlakásra lehet pályázni Pakson

Pályázatot hirdet Paks Város Önkormányzata egy a Fenyves utca 12. szám alatti 2.5 szobás, 59 négyzetméteres, költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonyára. Pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik egy éve paksi lakóhellyel vagy egy éve paksi munkahellyel rendelkeznek, és nincs lakóingatlan a pályázó és a vele együtt költözők tulajdonában, vagy kizárólag olyan lakóingatlannal rendelkeznek, amelyben a kérelmezőn és a vele együtt költöző családtagokon kívül harmadik személy is tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, valamint vállalják a költségalapon megállapított lakbér és a lakás közüzemi díjainak megfizetését. A költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogosultság legfeljebb öt évre szól. Ezen belül a bérleti szerződés évente – legfeljebb egy éves időtartamra – köthető. A pályázati nyomtatványt a pályázati hirdetmény tartalmazza, amelyek átvehetők a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztályának Szociális Csoportjánál, valamint letölthetők a paks.hu honlapról. A pályázatoknak legkésőbb február 20-ig kell beérkeznie a Paksi Polgármesteri Hivatalhoz.