Új számlázási rendet vezet be a Mezőföldvíz Kft.

A közműszolgáltató cégnél január 1-től változik a számlázási rend. A jogszabályi rendelkezés alapján a Mezőföldvíz Kft. január 1-től bruttó 3.000 forint alatti részszámlát már nem bocsát ki az ellátási területéhez tartozó 47 település fogyasztóinak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a részszámla összege nem éri el a bruttó 3.000 forintot, úgy a víziközmű-szolgáltató a számlát összevontan, de legalább negyedévente bocsátja ki. A Társaság a vonatkozó jogszabály alapján januártól felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok szerint évente legalább egy alkalommal elszámolószámlát bocsát ki. Ezenkívül az elszámolószámla mellett évi minimum 3, de legfeljebb 11 részszámlát bocsát ki. A január 1-től érvényes számlázási rend a dunaújvárosi ellátási területre nem érvényes. Az új számlázási renddel kapcsolatosan további információ kérhető az ingyenesen hívható 06 80/ 442-442 telefonszámon, vagy az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail-címen.