Kötelező Pakson is a házszámtáblák kihelyezése

A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben sok bosszúságot, gondot okozhat, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Még nagyobb problémát jelenthet, amikor baj esetén a segítség idejében történő érkezését is akadályozza, késlelteti a rendőrség, tűzoltóság, orvosi ügyelet vagy mentők kiérkezését. Sajnos Pakson is sok helyen tapasztalható, hogy az egyes ingatlanokon nincs kint a házszám, vagy ha kint is van, az téves, esetleg nem jól látható – adta hírül a paksi önkormányzat. A házszámtábla kihelyezése az ingatlantulajdonosok jogszabályi kötelezettsége, a vonatkozó rendelet kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. A helyi önkormányzatoknak törvényi felhatalmazásuk van arra, hogy a fenti kötelezettségét elmulasztó épület-tulajdonossal szemben rendeletében közigazgatási bírságot helyezzen kilátásba. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete e tekintetben csak arra ad szankcionálási lehetőséget, ha valaki közterületi emléktáblát, utca névtáblát, házszámtáblát eltakar vagy más módon olvashatatlanná tesz. A kiszabható bírság természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében 500.000 forintig terjedhet. Természetesen nem a bírságolás a cél, a házszám feltüntetése, és annak jól láthatóságának folyamatos biztosítása elsősorban az ingatlantulajdonos saját érdeke – közölte az önkormányzat. Ezek miatt kérik, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról.