Idén is csatlakozott Paks Város Önkormányzata a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázókat kérik, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál 2023. november 3-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban. További információért Balló Zsuzsanna kereshető a Paksi Polgármesteri Hivatalban a 0675/500-618-as telefonszámon.