Fejlesztik az Ipari Parkot Szekszárdon

A beruházás helyszínéül szolgáló volt honvédségi objektumban 11 darab épületet újítottak fel, a szomszédos 1,5 ha területen pedig a több évtizedes barakképületek bontása után három új termelőtevékenységre alkalmas ipari csarnok épül. A számos infrastrukturális fejlesztést is tartalmazó projekthez 2,8 milliárd forint támogatást nyert az önkormányzat a TOP programban. A terület 2004-ben került önkormányzati tulajdonba. Az ipari park alapinfrastruktúra hálózata 2008-ban épült ki uniós és állami forrásból, mely jelen projekt megvalósításával újabb jelentős fejlődési szakaszon megy keresztül. Az akkori alap-infrastrukturális beruházásokat követően több újonnan betelepülő vállalkozással gyarapodott az ipari park. Most 27 vállalkozás közel 500 főt foglalkoztat a területen, így fontos feladat a működési feltételek további javítása. A biztonságos közlekedés érdekében gyalogos járda és közvilágítás kialakítása vált szükségessé, mellyel együtt a parkoló területek fejlesztése és a zöldterületek kezelése is indokolttá vált. Ez utóbbi érdekében sikerült beszerezni egy traktort tartozékokkal és egy darab ágaprítót, egyúttal a téli síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás is szervezett módon, saját eszközállomány igénybevételével megoldottá válik a beszerzett hómaró alkalmazásával. További fontos előrelépés, hogy már a közvilágítási oszlopokra szerelt 13 egységből álló kamerarendszer vigyázza a vagyonbiztonságot. Három hektár hasznosítható területhez jutott az önkormányzat csak azáltal, hogy az ipari parkon áthaladó 22 kV-os légkábelt és optikai hálózatot 500 méteres szakaszon földkábelre cserélték. Az ipari park a korábbi laktanyai ingatlanok leendő bérlői részére a csarnokok felújításával kedvezőbb és komfortosabb feltételeket biztosít 6.300 m2-en, a bontásra ítélt korábbi barakképületek helyén pedig három darab korszerű, új csarnok épül közel 4.000 m2 alapterülettel – olvasható a város weboldalán.