Hivatalosan is eltávolították pozíciójából Szekszárd polgármesterét

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határozatával május 25. napján megállapította, hogy Ács Rezső polgármester huzamosabb ideje a tisztségével összeegyeztethetetlen más kereső foglalkozásra irányuló tisztséget is betölt, amely miatt vele szemben fennáll a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok – olvasható Szekszárd weboldalán. Ács Rezső polgármester a törvény által biztosított lehetőségével élve a döntés végrehajtását felfüggesztette, a Közgyűléstől a napirend újbóli tárgyalását kérte. A Közgyűlés június 9-i rendkívüli ülésén a napirend megismételt tárgyalásán minősített többséggel újból megerősítette korábbi döntését. Ács Rezső polgármester a megismételt döntést megpróbálta újból felfüggeszteni, azonban a Tolna Vármegyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján a törvény ugyanazon ügyben csak egy alkalommal teszi lehetővé a polgármester számára, hogy kezdeményezze az újbóli tárgyalást. A törvény rendelkezése értelmében Ács Rezső polgármesteri tisztsége az összeférhetetlenségi ok megállapítását követő nap, azaz május 26. napján megszűnt. A határozatban foglaltak érvényre juttatására és végrehajtására a Közgyűlés Máté Péter és Bomba Gábor frakcióvezetőket, bizottsági elnököket jelölte ki. Az elnökök a polgármester összeférhetetlenségét kimondó határozat végrehajtása érdekében június 21-én hozott intézkedésekről tájékoztatták Ács Rezső polgármestert és a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársát. A polgármester jogkörébe tartozó feladatokat jelenleg az Önkormányzat alpolgármestere, Gyurkovics János látja el. Ács Rezső polgármesteri tisztsége megszűnését követően kizárólag állampolgári ügyek intézésére, ügyfélfogadási időben, ügyfélként látogathatja a hivatalt.