Téves számlát küldött ki a DC Therm

A 2023. június 07-én kelt távhőszolgáltatási számlákkal kiküldött levelük téves ármegállapítást tartalmazott a melegvíz, vízátalány egységárának emelésével kapcsolatban – közölte tájékoztatójában a távhőszolgáltató. A levelükben foglaltakkal ellentétben a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.-nél nem történt áremelés. A fogyasztók félretájékoztatásáért, valamint a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. jó hírnevének megsértéséért a D.C. Therm Kft. vállalja a felelősséget. A tévedésért a fogyasztók elnézését kérik!