Összeírják a vármegye gazdálkodóit

Agrárium 2023 néven mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal. A május 15. és július 15. között zajló adatfelvétel célja, hogy valósághű képet szolgáltasson a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről. A KSH legutóbbi teljes körű agrárösszeírás adatai alapján Tolna vármegye legjellemzőbb mezőgazdasági sarokszámait mutatja be, valamint ismerteti a jelenlegi összeírásban érintett gazdaságok számát is. Ez alapján az országban 241 ezer gazdaság folytatott árutermelést, ebből 8800 Tolna vármegyében. A vármegye 219.300 hektáros mezőgazdasági területének 91%-a a szántó művelési ágba tartozott. 2020-ban a vármegyében 132 ezer hektáron termesztettek gabonát, főként kukoricát és búzát. Közel 2 ezer hektáron termesztettek gyümölcsöket, szőlő pedig 4400 hektáron termett. A KSH felmérte a vármegye állatállományát is. A teljes magyarországi sertésállomány 6,8%-át, a juhok 3,6%-át és a kecskék 3,5%-át Tolnában tartották. Ezenkívül a gazdálkodókra vonatkozó adatokat is összesítette a statisztikai hivatal, melyekből kiderül, hogy Tolnában a gazdálkodók átlagos életkora 58 év volt. 75%-uk férfi, 25%-uk nő, és 10%-uk rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel.