Bővült a vármegye értékeinek köre

Március 23-án tartotta idei első ülését a Tolna Megyei Értéktár Bizottság, mely immár 10 éve segíti a
települések értékőrző munkáját. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2013. március 21-én alakult,
ennek okán köszöntötte Fehérvári Tamás a megjelent bizottsági tagokat. A torta és pezsgős köszöntő
mellett elismerő szavakkal szólt a vármegye értékőrző munkájáról és kifejezte támogatását az
elkövetkező időszakra is. Az ülés további részében a bizottság a 6 településről érkezett 20 javaslatot
vitatta meg. A továbbiakban ezek közül két érték bővíti a megyei értéktárat. A Tolna Megyei Értéktár
Bizottság a Nagydorogi Református Egyházközség úrasztali tárgyairól szóló felterjesztést a Tolna
Megyei Értéktárban már szereplő, református templom részeként tartja nyilván. Ugyanígy az attalai
vásznakon megjelenő fehér hímzést a Kapos-menti fehérhímzés részeként. A Tolna Megyei Értéktár
jelenleg 474 értéket számlál. Az elmúlt időszakban Várdombon alakult meg értéktár bizottság, így 72
településen végeznek értékfeltáró munkát. A település műemlék temploma szintén a megyei értéktár
része lett, ezzel együtt a Bizottság két kategóriában összesen három értékkel növelte a megyei
értékek számát.