Mezőgazdasági adatfelvétel lesz Pakson

Mezőgazdasági összeírást tartanak Pakson. A Központi Statisztikai Hivatal „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2022” elnevezéssel hirdeti meg az adatfelvételt az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program közreműködésével. Ennek célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, valamint a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatásukkal járulnak hozzá. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítják az online önkitöltési lehetőséget november 14. és 25. között, amely időszak alatt a számukra legalkalmasabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az önkitöltés lehetőségével nem élőket összeírók keresik fel személyesen november 26. és december 15. között. A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.