Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje novemberben

Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatja az ügyfeleket a 2020. novemberi Tolna megyei ügyfélfogadásainak a helyszíneire és időpontjaira vonatkozó adatokról:

Ügyfélfogadások:

Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
2020.november 11. (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig
2020. november 18. (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig

Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Központ)
(Szekszárd, Találka tér 4., 2. emelet
2020.november 25. (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig

Tamási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(Tamási, Kossuth tér 17., 1. emelet)
2020. november 04. (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!