Krízis támogatást nyújt Paks Város Önkormányzata

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és igazgatásról szóló rendeletet módosította Paks a veszélyhelyzeti állapotra való tekintettel, hiszen jelentős hatást gyakorolt a lakosság élethelyzetére, különösen a nehéz helyzetben élőkre. Szabó Péter polgármester rádiónknak elmondta: kettős hatást gyakorolt a koronavírus miatt hozott rendelkezések.

Szabó Péter

A szakmai indokok azt erősítették, hogy a szociális alapú támogatások körét kell szélesítenie az önkormányzatnak, rászorultsági alapon kell a segítséget nyújtani a rendkívüli élethelyzetbe kerülteknek.

Szabó Péter

A héten hozott döntés értelmében egyszeri, vissza nem térítendő krízis támogatást ítélnek meg a rendkívüli települési támogatás keretében akkor, ha nem éri el az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme a nyugdíj minimum 220 %-át, egyedül álló esetén a 250%át. A támogatás összege: 75 ezer forint. Az ehhez szükséges űrlapot a szociális osztályon lehet igényelni, kitölteni és leadni a szükséges igazolások, dokumentumok csatolásával. Az eddig beérkezett tapasztalatok alapján Paks Város Önkormányzatához az elmúlt időszakban hozzávetőleg 8-10 fő jelentkezett segítségért.

Szabó Péter