Értékesítésre jelölt ki területet, ingatlant Paks Város Önkormányzata

A Paksi Ipari Park Nonprofit Kft. vételi szándékát jelezte egy kivett ipari park megjelölésű ingatlanra, ajánlatában 220 millió forintot határozott meg. Ez a terület a várostól délre található ipari területen van. A törvényi előírásnak megfelelően az önkormányzatnak is kötelessége ingatlanbecslést végeztetni független szakemberrel. A 25 milliót meghaladó eladási ügylet esetén nyílt licit lefolytatására van szükség és azt követően köthető meg az adásvételi szerződés. Szabó Péter polgármester úgy határozott értékesítésre jelöli ki ezt a területet, ahogyan a Deák Ferenc utca 7-es szám alatt található ingatlant, amely jelenleg rendelőintézetként funkcionál. A Paksi Ipari Park Nonprofit Kft. vételi ajánlatában erre az épületre 365 millió forintot határozott meg. A rendelőintézetet a Paksi Gyógyászati Központ más telephelyeivel együtt az elmúlt két évben folyamatosan ütemterv szerint újítják fel.

Szabó Péter

A Paksi Gyógyászati Központ új szárnyának megépítése esetén költözhetnek innen a szakrendelések, alapellátások egy új modern, 21. századi épületbe. Az ingatlannak az értékesítése csak azzal a feltétellel történik majd meg, hogy bérleti díj megfizetése nélkül, a költözésig továbbra is használhatják a város lakói a rendelések igénybevételére az épületet.

Szabó Péter