Ülésezett a Városépítő Bizottság

Mint minden bizottság, úgy a Városépítő bizottság is ülésezett a héten. A február 12-i testületi ülésre készülve első napirendi pontként a Paksi Közlekedési Kft. 2020-as évre vonatkozó üzleti tervét beszélték át, amelyet három igen és egy nem szavazattal javasolnak a testületnek elfogadásra. Az idei költségvetés megalkotása minden bizottságban kérdéseket, vitákat eredményezett, így volt ez a Városépítő bizottságban is – számolt be rádiónknak Pálmai Klára, a bizottság elnöke.

Pálmai Klára

A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslatait visszakapták az állami főépítésztől és az általa megküldött kiegészítésekkel együtt kerül a testület elé. A települési kézikönyv partnerségi szakasza lezárult. A Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnázium nagy beruházásokra készül. A fejlesztéshez kapcsolódóan az önkormányzat is döntésre készül. Több önkormányzati tulajdonú Ingatlan eladását javasolta a bizottság, amelyek bevételéből a Templom utca felújítását tervezi az önkormányzat. Egyebek között a parkolási kérdéssel is foglalkozott a bizottság.

Pálmai Klára